Åpningstider: Mandag – Fredag: 08.00-16.00

Notodden Utvikling AS

Notodden Utvikling AS (NUAS) er et selskap som arbeider med nærings- og stedsutvikling i Notodden kommune. Selskapet er organisert som et aksjeselskap hvor Notodden Kommune eier 57,5 prosent, Norsk Hydro 20 prosent, Tinfos AS 20 prosent samt Notodden Næringsforening 2,5 prosent.

NUAS skal bidra til etablering av nye arbeidsplasser, samt medvirke til forbedring av vilkår og konkurransekraft i det eksisterende næringsliv, herunder ta initiativ til og koordinere tiltak som fremmer næringsutviklingen i distriktet.

Våre virkemidler kan oppsummeres som følger:

  • Oversikt over aktuelle industrilokaler og -tomter i Notodden som kan tilbys til konkurransedyktige leiebetingelser. NUAS deltar også selv i et lokalt i endomsselskap.
  • Rådgivning, veiledning og informasjon.
  • Finansiering/finansieringsbistand (herunder lån, tilskudd og egenkapital samt være behjelpelig med søknader ovenfor Innovasjon Norge og andre finansieringsinstitusjoner).
  • Bredt kontaktnettverk/bindeledd mellom det offentlige og det private næringsliv

Kontakt

Adresse:
Notodden Utvikling AS
Heddalsvegen 11, Bygg 90
3674 Notodden

Tlf: +47 35 02 51 30

E-mail: nuas@nuas.no

Web: www.nuas.no

Følg oss på Facebook:

Kart